Các tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) có mặt tại Việt Nam


Ban Ki-moon,  sinh 13 tháng 6 năm 1944 tại Chungju, Hàn Quốc) hiện là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thứ 8. Trước khi giữ chức Tổng thư ký, ông từng là Bộ trưởng Ngoại giao của Hàn Quốc, một vị trí ông nắm từ tháng 1 năm 2004. Vào 13 tháng 10 năm 2006, ông được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu làm Tổng Thư kí kế nhiệm ông Kofi Annan.


Kofi Annan, sinh ngày 8/4/1938, là một nhà ngoại giao người Ghana. Ông là tổng thư ký thứ 7 của Liên Hiệp Quốc từ năm 1997 đến 2006.
Xem thêm các nhiệm kỳ trước


Dưới đây là các tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) có mặt tại Việt Nam
 1. FAO: Quĩ Nông nghiệp và Lương thực LHQ
 2. ILO: Tổ chức Lao động quốc tế
 3. IOM: Tổ chức DI dân quốc tế
 4. UNAIDS: Chương trình phối hợp của LHQ về AIDS
 5. UNDP: Chương trình phát triển LHQ
 6. UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa của LHQ
 7. UNFPA: Quĩ Dân số LHQ
 8. UNHCR: Cao ủy LHQ về người tị nạn
 9. UNICEF: Quĩ Nhi đồng LHQ
 10. UNIDO: Tổ chức phát triển công nghiệp LHQ
 11. UNIFEM: Quĩ phát triển LHQ cho phụ nữ
 12. UNODC: Văn phòng ma túy và tội phạm LHQ
 13. UNV: Tổ chức tình nguyện LHQ
 14. WHO: Tổ chức Y tế thế giới
 15. IMF: Quĩ tiền tệ quốc tế
 16. IFAD: Quĩ phát triển nông nghiệp quốc tế
 17. WB (WORLD BANK): Ngân hàng thế giới
 18. WIDO: TỔ chức sở hữu tri thức thế giới
 19. IMF: Quỹ tiền tệ thế giới
 20. IPU: Tổ chức Bưu chính thế giới
 21. ICAO: Cơ quan hàng Không Dân Dụng Quốc Tế
 22. IMO: Cơ quan Hàng Hải Quốc Tế
 23. UNEP: Chương trình môi trường LHQ
 24. CERF: Quỹ Cứu trợ khẩn cấp trung ương
 25. ICJ: Toà án Pháp lí quốc tế
 26. ICC: toà án tội phạm quốc tế
http://vi.wikipedia.org/wiki/Liên_Hiệp_Quốc
SHARE
  Blogger Comment
  Facebook Comment