Đăng ký hoặc từ chối nhận tin SMS quảng cáo của sim

1-Tắt qoảng cáo sim VinaPhone 

Từ chối theo các nhóm như sau: 
Thông tin Khuyến mại: lệnh phản hồi từ chối là TC KM
Thông tin Giá cước: lệnh phần hồi từ chối là TC GC
Thông tin về Dịch vụ mới: lệnh phản hồi từ chối là TC DV
Lệnh phản hồi từ chối tất cả các tin quảng bá: TC

VinaPhone chỉ sử dụng duy nhất một đầu số 18001091 để gửi các thông tin quảng bá (khuyến mại, giá cước, dịch vụ mới) đến máy di động của khách hàng.

Khách hàng đã nhắn tin từ chối nếu muốn đăng ký nhận thông tin quảng bá từ VinaPhone, soạn tin nhắn và gửi đến tổng đài 18001091 theo cú pháp.

Đăng ký
DK KM (NhậnThông tin Khuyến mại)
DK GC ( Nhận Thông tin Giá cước)
DK DV (Nhận thông tin về Dịch vụ mới):
DK (Nhận tất cả các tin quảng bá)

Ngoài ra, khách hàng có thể gọi đến số 18001091 để được hỗ trợ từ chối hoặc đăng ký nhận tin.


2-Tắt qoảng cáo sim viettel
-Vào Menu -> Viettelplus -> Dailyexpress -> Kích hoạt dịch vụ -> Tắt dịch vụ
-Hac soạn tin:HUY gửi 153.
-Tra thông tin thuê bao: TTTB, TB gửi 114


SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment