10 nền kinh tế giàu nhất thế giới năm 2014


BizLIVE - Mặc dù được dự đoán sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm 2014 nhưng theo những con số thống kê mà trang The Richest thu thập được, Trung Quốc vẫn chỉ là nền kinh tế giàu thứ hai thế giới.


1. Mỹ 
GDP: 17,5 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 52.800 USD (xếp vị trí 14/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 15,1% (2010)

2. Trung Quốc 
GDP: 10 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 9.000 USD (xếp vị trí 121/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 6,1% (2013) 

3. Nhật Bản 
GDP: 4,8 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 37.100 USD (xếp vị trí 36/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 16% (2010) 

4. Đức 
GDP: 3,9 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 39.500 USD (xếp vị trí 29/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 15,5% 

5. Pháp 
GDP: 2,9 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 35.700 USD (xếp vị trí 39/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 7,9% 

6. Anh 
GDP: 2,8 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 27.300 USD (xếp vị trí 34/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 16,2% 

7. Brazil 
GDP: 2,2 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 12.100 USD (xếp vị trí 105/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 21,1% 

8. Italy 
GDP: 2,2 nghìn tỷ USD
GDP đầu người: 29.600 USD (xếp vị trí 51/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 29,9% 

9. Nga
GDP: 2,1 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 18.100 USD (xếp vị trí 77/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 11% 

10. Ấn Độ 
GDP: 2 nghìn tỷ USD 
GDP đầu người: 4.000 USD (xếp vị trí 169/228 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới) 
Tỷ lệ dân số sống dưới mức đói nghèo: 29,8% 
Từ khóa : nền kinh tế giàu nhất, sức mua, GDP, USD, tỉ lệ nghèo đói, IMF, CIA, tiền tệSHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment