IBM tạo ra con chip xử lý dựa trên nano carbon với tốc độ nhanh gấp 1.000 lần, đặt dấu chấm hết cho chip silicon?

http://m.genk.vn/ibm-tao-ra-con-chip-xu-ly-dua-tren-nano-carbon-voi-toc-do-nhanh-gap-1000-lan-dat-dau-cham-het-cho-chip-silicon-20161115140611774.chn
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment